Beskärning


De flesta träd och bärbuskar behöver en professionell genomgång då och då. När och hur du ska beskära ditt fruktträd på beror på trädets ålder, kondition, sort och plats det växer på. Har du ett ungt träd är det extra viktigt att det uppbyggnadsbeskärs rätt och i tid för att det ska bli ett stabilt och friskt träd. Äldre träd behöver ofta ses över i kronan då de fått för många vattenskott på grund av felaktig beskärning vid fel tidpunkt.

Andra träd kan vara för hårt beskurna och saknar den viktiga kronan med bladverk för att kunna skapa fotosyntes och tillgodogöra sig energi. Det finns mycket att ta hänsyn till och det gör vi. Olika fruktsorter beskärs också olika hårt och vid olika tidpunkter på året. Med bärbuskar är det lite enklare men olika sorter blommar på fjolåret eller på årets ved. En liten detalj men ack så viktig om man vill ha bär och blom.