Plantering


Vi finns med dig i hela processen – från första möte till skötsel av den färdiga anläggningen.

Vår specialitet är att driva projekten i sin helhet, vilket innebär att ni som kund har oss som totalentreprenör för era trädgårdsprojekt. Design, inköp, plantering och skötsel. Allt sköter vi åt er.

I ett land som Sverige som har årstider med stor variation på klimatet, är genomtänkta planteringar en förutsättning för att få en till en bra utemiljö. Här är det också viktigt att sätta nivån på skötsel utav gjorda planteringar så den överensstämmer med de förutsättningar som finns. Vår specialitet är att driva projekt i sin helhet, där du som kund ska känna trygghet i att vi agerar helentreprenör när så behövs. Planering, design, inköp, plantering och skötsel- allt sköter vi åt Er när Ni så önskar!

 

            
Plantering av nya Lönnar

 

        
Återställning av utemiljö

 

            
Plantering av rosrabatt