Referenser


Rindö Hamn – vi har under många år haft det ärofyllda uppdraget att sköta om hela områdets utemiljö på uppdrag av Vasallen. Uppdraget innefattar allt från krukplantering till gräsklippning. De senaste åren har Vasallen omvandlat områdets Kaserngårdsbyggnader till bostäder. Tre av dessa bostadsrättsföreningar har genom åren anlitat oss för skötseln av sin utemiljö. Det är oerhört spännande och roligt att få vara med om alla dessa projekt.

Restaurang Batteriet, Rindö -Vi fick i uppdrag av Vasallen att byta ut Restaurang Batteriets vissna tak mot nytt och fräscht.

Tak före
Tak efter

Växtvägg -Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra med växter.